ระบบยืนยันการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


ติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ rruwelearn@gmail.com

"มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ยินดีให้บริการ"