บริการลงทะเบียนจัดส่งเอกสารสำเร็จการศึกษาออนไลน์
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์× * ลงทะเบียนได้เฉพาะผู้มีรายชื่ออนุมัติจบรอบวันที่ 23 ธ.ค. 2563 กรุณาตรวจสอบรายชื่อก่อนการลงทะเบียน
× ** เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐาน กรุณาโอนเงินและส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลา 8.30-15.30 น.

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง

คำแนะนำ: ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแบบฟอร์มคำร้องจากรายการแบบฟอร์มคำร้องเพื่อทำการกรอกข้อมูล หากมีข้อสงสัยในการยื่นคำร้อง สอบถามได้ที่ ไลน์ไอดี: @academicrru หรือ อีเมล: rruwelearn@gmail.com

2. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มคำร้อง

คำแนะนำ: การกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มคำร้อง สามารถกรอกข้อมูลได้ 2 วิธี ดังนี้

1) พิมพ์แบบฟอร์มออกทางเครื่องพิมพ์ เพื่อกรอกข้อมูลโดยการเขียนด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงิน ให้ชัดเจนและอ่านง่าย พร้อมลงชื่อกำกับตามแบบฟอร์ม แล้วจึงถ่ายภาพ หรือ สแกนแบบฟอร์มให้ชัดเจน เพื่อบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ (.jpg , .png) หรือ เอกสาร pdf หากถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน แนะนำให้ใช้แอปที่ช่วยในการสแกนภาพ เช่น Microsoft Office Lens , CamScanner และ Adobe Scan ฯลฯ เมื่อถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องและชัดเจนของภาพก่อนทำการอัปโหลดส่งเอกสารคำร้อง

2) แก้ไขไฟล์แบบฟอร์มคำร้องที่อยู่ในรูปแบบ pdf ด้วยแอปที่ใช้ในการแก้ไขเอกสาร pdf เช่น Foxit PDF Reader, Adobe Fill & Sign และ PDFfiller ฯลฯ โดยแทรกข้อความลงตามแบบฟอร์มด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน ที่มีขนาดเหมาะสม สามารถอ่านได้ง่ายและชัดเจน พร้อมแนบภาพถ่ายลายเซ็น (ใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงิน) วางบนตำแหน่งการลงชื่อกำกับตามแบบฟอร์ม แล้วจึงทำการบันทึกให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร pdf หรือ ไฟล์รูปภาพ (.jpg , .png) เพื่ออัปโหลดส่งเอกสารคำร้องต่อไป

3. ส่งแบบฟอร์มคำร้อง

คำแนะนำ: ส่งแบบฟอร์มคำร้องได้ที่เมนู "ส่งแบบฟอร์มคำร้อง" โดยผู้ยื่นคำร้องต้องทำการยืนยันตัวตน และ เลือกประเภทของแบบฟอร์มคำร้องที่ต้องการส่ง ให้ตรงกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำร้องที่จะส่ง พร้อมทั้งกรอกข้อมูลเพื่อการติดต่อกลับและรายละเอียดการจัดส่งไปรษณีย์สำหรับเอกสารและใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียม เมื่อทำการส่งคำร้องระบบจะสร้าง "รหัสการยื่นคำร้อง" เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะของการยื่นคำร้องได้ โดยมีสถานะเริ่มต้นเป็น "[1] รอการตรวจสอบความถูกต้อง"

4. เจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของคำร้อง

คำแนะนำ: เมื่อส่งแบบฟอร์มคำร้องแล้ว เจ้าหน้าที่ทะเบียนจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องก่อนดำเนินการตามคำร้อง โดยมีผลการตรวจสอบ 2 สถานะ ดังนี้
 • "[2] ตรวจสอบคำร้องแล้ว ไม่ผ่าน" คำร้องดังกล่าวจะถูกยกเลิก โดยระบบจะส่งอีเมลชี้แจงเหตุผลและคำแนะนำในการแก้ไข กรณีไม่ได้รับอีเมลชี้แจงให้ตรวจสอบในกล่องจดหมายขยะ หรือ ติดต่อที่ rruwelearn@gmail.com โดยคำร้องที่ไม่ผ่าน ผู้ยื่นจะต้องจัดทำแบบฟอร์มเพื่อยื่นคำร้องใหม่
 • "[3] ตรวจสอบคำร้องแล้ว ผ่าน" ให้ดำเนินการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียม ผ่านช่องทางที่รองรับ โดยโอนเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมายังระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบต่อไป
 • 5. โอนเงินชำระค่าธรรมเนียม (เฉพาะคำร้องที่มีค่าธรรมเนียมและผ่านการตรวจสอบคำร้องแล้ว)

  คำแนะนำ: ในกรณีที่การยื่นคำร้องมีค่าธรรมเนียม เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องแล้ว สถานะการยื่นคำร้องจะเปลี่ยนเป็น "[3] ตรวจสอบคำร้องแล้ว ผ่าน" ให้ผู้ยื่นคำร้องทำการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในคำร้องแต่ละประเภท โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

  1) โอนเงินผ่านแอปพลิเคชันโมบายล์แบงค์กิ้งของธนาคารที่รองรับการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับธนาคารกรุงไทย และ มีสลิปหลักฐานการโอนเงินที่มีเลขอ้างอิง ที่สามารถใช้ตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อยืนยันการทำธุรกรรมกับธนาคารเจ้าของบัญชีได้

  2) โอนเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยเก็บสลิปการโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน และลงชื่อกำกับก่อนถ่ายภาพเพื่ออัปโหลดในขั้นตอนการส่งหลักฐานการโอนเงิน

  3) โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการธนาคารกรุงไทย โดยเก็บสลิปการโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน และลงชื่อกำกับก่อนถ่ายภาพเพื่ออัปโหลดในขั้นตอนการส่งหลักฐานการโอนเงิน

  โอนเงินชำระค่าธรรมเนียมเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 678-2-38019-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ทำการโอนเงิน 1 รายการต่อ 1 คำร้องเท่านั้น)
  * เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐาน กรุณาโอนเงินและส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลา 8.30-15.30 น.

  6. ส่งหลักฐานการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียม (เฉพาะคำร้องที่มีค่าธรรมเนียม)

  คำแนะนำ: ส่งหลักฐานการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียมที่เมนู "ส่งหลักฐานการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียม" โดยเมื่อส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว สถานะการยื่นคำร้องจะเปลี่ยนเป็น "[4] รอการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน"

  7. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียม

  คำแนะนำ: เมื่อผู้ยื่นคำร้องส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินจะทำการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน ภายใน 2 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) โดยมีผลการตรวจสอบ 2 สถานะ ดังนี้
 • "[5] ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินแล้ว ไม่ผ่าน" คำร้องดังกล่าวจะยังไม่ถูกยกเลิก โดยระบบจะส่งอีเมลชี้แจงเหตุผลและคำแนะนำ เพื่อให้ส่งหลักฐานการโอนเงินที่ถูกต้องอีกครั้ง กรณีไม่ได้รับอีเมลชี้แจงให้ตรวจสอบในกล่องจดหมายขยะ หรือ ติดต่อที่ rruwelearn@gmail.com หากไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินใหม่ภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากทางอีเมลหรือโทรศัพท์ คำร้องดังกล่าวจะถูกยกเลิก ผู้ยื่นจะต้องจัดทำแบบฟอร์มเพื่อยื่นคำร้องใหม่
 • "[6] ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินแล้ว ผ่าน" เจ้าหน้าที่งานทะเบียนจะดำเนินการตามคำร้องจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
 • 8. จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ (ถ้ามี)

  คำแนะนำ: เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้องเสร็จสิ้น สถานะการยื่นคำร้องจะเปลี่ยนเป็น "[7] เสร็จสิ้นการดำเนินการตามคำร้อง อยู่ระหว่างการจัดส่งเอกสารและใบเสร็จ" โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสำหรับผู้ยื่นคำร้อง เมื่อได้รับเอกสารแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบทางอีเมล rruwelearn@gmail.com
  คำแนะนำ: ก่อนส่งแบบฟอร์มคำร้องกรุณาตรวจสอบความถูกต้องและชัดเจนของไฟล์เอกสาร เมื่อส่งแบบฟอร์มคำร้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของคำร้อง ระบบจะทำการแจ้งเตือนผลการตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องทางอีเมลที่ระบุไว้ในการยื่นคำร้อง หรือ สามารถตรวจสอบสถานะของการยื่นคำร้องได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการยื่นคำร้อง"

  * ปัจจุบันเปิดให้ส่งคำร้องเฉพาะการขอใบรายงานผลการศึกษาและตรวจสอบหนี้สิน กรณีรับเอกสารการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

  คำแนะนำ: ก่อนทำการโอนเงินควรตรวจสอบรูปแบบการโอนเงินที่รองรับ โดยหลักฐานการโอนเงินต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยระบบธนาคารของผู้โอนที่มีหมายเลขอ้างอิงเพื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เช่น ภาพสลิปการโอนเงินจากแอปของธนาคาร หรือ ภาพถ่ายสลิปการโอนผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (ลงชื่อกำกับบนสลิปก่อนถ่ายภาพ) เมื่อส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง ระบบจะทำการแจ้งเตือนผลการตรวจสอบความถูกต้องทางอีเมลที่ระบุไว้ หรือ สามารถตรวจสอบสถานะของการยื่นคำร้องได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการยื่นคำร้อง"

  ติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ ไลน์ไอดี: @academicrru หรือ อีเมล: rruwelearn@gmail.com

  "มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ยินดีให้บริการ"