บริการลงทะเบียนรับเอกสารสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


× * เอกสารที่นักศึกษาต้องส่งคืนมหาวิทยาลัย มีดังนี้
1. ซองสีน้ำตาลโดยจ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเอง
2. ซองสีน้ำตาลพับใส่ซองสีขาวส่งคืนมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องติดอากรสแตมป์

×

{{appl_status_error}}

รหัสการลงทะเบียน: {{appl_status.APP_ID}}

รหัสนักศึกษา: {{appl_status.APP_CITIZEN_ID}}

ชื่อนักศึกษา: {{appl_status.APP_CITIZEN_NAME}}

สถานะ: {{status_detail}}

× * ลงทะเบียนได้เฉพาะผู้มีรายชื่ออนุมัติจบรอบวันที่ 23 ธ.ค. 2563 กรุณาตรวจสอบรายชื่อก่อนการลงทะเบียน
คำแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียน
* กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันข้อมูล เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขได้ หากพบปัญหา กรุณาติดต่อ rruwelearn@gmail.com

ติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ อีเมล: rruwelearn@gmail.com

"สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ยินดีให้บริการ"